W sytuacjach trudnych, uzasadnionych szczególnymi okolicznościami życiowymi, mogę udzielić klientom indywidualnym konsultacji pro bono (bezpłatnie) jeżeli uznam, że jako adwokat nie powinnam odmówić pomocy. 

W ramach konsultacji pro bono postaram się doradzić Państwu osobiście lub podpowiedzieć dalszy sposób postępowania.