W ramach Kancelarii mogę świadczyć usługi on-line, co umożliwia udzielenie Państwu pomocy prawnej bez konieczności osobistej wizyty w siedzibie Kancelarii.

W celu uzyskania porady on-line uprzejmie proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny. Podczas wstępnej konsultacji ocenię, czy występuje potrzeba uzyskania dodatkowych informacji lub przesłania dokumentów, poinformuję Państwa o wysokości wynagrodzenia za usługę oraz uzgodnimy termin jej wykonania.

Termin wykonania usługi może być odpowiednio wydłużony w sytuacji, gdy po przyjęciu sprawy dosłaliby Państwo dodatkowe dokumenty lub przekazali dodatkowe informacje, które mogą mieć znaczenie dla oceny stanu prawnego.