justitia-5341989_1920

ZAKRES USŁUG:
Prowadzę sprawy z następujących dziedzin prawa:
• prawo cywilne
• prawo gospodarcze
• prawo handlowe
• prawo pracy
• odszkodowania
• prawo rodzinne i opiekuńcze
• prawo ochrony danych osobowych
• prawo autorskie i prawa pokrewne
• prawo rodzinne i opiekuńcze
• prawa konsumenta
• prawo administracyjne
• prawo nowych technologii
• prawo spadkowe
• prawo ubezpieczeniowe
• prawo bankowe

TAJEMNICA ADWOKACKA
W zakresie określonym przez obowiązujące przepisy, jako adwokat jestem zobowiązana do zachowania w tajemnicy wszystkiego, o czym dowiedziałam się w związku z udzielaniem pomocy prawej.

UBEZPIECZENIE
Posiadam  obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaniem zawodu adwokata.

WYNAGRODZENIE
Wynagrodzenie za świadczone usługi ustalam z Państwem indywidualnie, w zależności od rodzaju sprawy, przewidywanego nakładu pracy oraz wartości przedmiotu sporu.

Poproszę o telefon w Państwa sprawie (tel. 783-526-146). Taka telefoniczna wstępna konsultacja jest bezpłatna.

Wyłącznie od Państwa zależeć będzie, czy zdecydują się Państwo na powierzenie mi sprawy do dalszego prowadzenia.

FORMA WSPÓŁPRACY
W zależności od Państwa potrzeb, mogę świadczyć usługi prawne w formie:
• stałej współpracy (również jako prawnik wewnętrzny),
• pomocy przy kompleksowym rozwiązaniu konkretnego problemu prawnego,
• prowadzeniu postępowania przed sądem lub organem administracji,
• reprezentacji w stosunkach prawnych pozaprocesowych,
• jednorazowej konsultacji prawnej, która pozwoli Państwu ocenić własną sytuację prawną, a następnie podjąć decyzję co do dalszego postępowania,
• sporządzeniu opinii prawnych,
• opracowywaniu projektów pism lub aktów prawnych,
• prowadzenie mediacji,
• prowadzenia szkoleń z zakresu prawa