Zachęcam Państwa do korzystania z mediacji, jako formy rozwiązywania sporów.

W wielu przypadkach mediacja pozwala uniknąć wieloletnich, kosztownych
i sformalizowanych postępowań sądowych. 

W czasie mediacji strony biorą sprawy w swoje ręce i mogą wypracować rozwiązanie, które jest dla nich satysfakcjonujące. Efektem uzgodnień stron jest ugoda, którą można przedstawić do zatwierdzenia sądu. W sytuacji gdy sąd ugodę zatwierdzi, ma ona moc prawną ugody zawartej przed sądem.

Do mediacji można zgłosić się w trakcie trwającego już postępowania sądowego, jak i przed jego rozpoczęciem. Spotkania mediacyjne prowadzi mediator, który powinien być bezstronny i neutralny w stosunku do uczestników mediacji. Postępowanie jest poufne.

 

Call Now Button