Kancelaria świadczy usługi prawne na rzecz przedsiębiorców we wszystkich obszarach ich funkcjonowania. Wsparcie prawne dotyczy m.in.:

  • pomocy w wyborze formy prawnej prowadzenia działalności oraz jej rejestracji,
  • doradztwa prawnego dla przedsiębiorców jednoosobowych,
  • doradztwa dla spółek w zakresie spraw korporacyjnych takich jak bieżąca obsługa organów, przygotowanie uchwał i aktów wewnętrznych, regulaminów,
  • doradztwo w sprawach pracowniczych,
  • sporządzanie opinii prawnych w bieżących sprawach,
  • negocjowanie umów,
  • prawne wsparcie we współpracy z kontrahentami,
  • zastępstwo w postępowaniach przed podmiotami trzecimi, sądami, organami administracyjnymi lub innymi instytucjami.

 

Call Now Button