Usługi prawne świadczę w formie:

  • stałej współpracy,
  • pomocy przy kompleksowym rozwiązaniu konkretnego problemu,
  • prowadzenia postępowań przed sądami lub innymi organami,
  • jednorazowych konsultacji
  • sporządzania opinii prawnych lub projektów innych pism
  • uczestnictwa w mediacjach, negocjacjach
  • prowadzenia szkoleń z zakresu prawa.

WYNAGRODZENIE
Wynagrodzenie za świadczone usługi ustalam z Państwem indywidualnie, w zależności od rodzaju sprawy, przewidywanego nakładu pracy oraz wartości przedmiotu sporu.

TAJEMNICA ZAWODOWA
W zakresie określonym przez obowiązujące przepisy, jako radca prawny jestem zobowiązana do zachowania w tajemnicy wszystkiego, o czym dowiedziałam się w związku z udzielaniem pomocy prawej.

UBEZPIECZENIE
Posiadam obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaniem zawodu radcy prawnego.

Call Now Button